• <multilanguagemanager_en>
 • <multilanguagemanager_fr>

Izdavaštvo

Prevođenje je otac civilizacije
If life had a second edition,
how I would correct the proofs[1]

John ClareIzdavačka lokalizacija


>>>Pogledajte naše izdavačke referenceOva paleta uredničkih usluga je neophodna za javno objavljivanje djela i kvalitetnih web stranica gdje svaka zemlja poštuje vlastita pravila upotrebe tipografije i kompozicije.


Paleta cjelovitih lokaliziranih izdavačkih usluga :

Neka vaša papirnata ili digitalna izdanja odgovaraju nacionalnim standardima
 • integracija prijevoda u veliki broj softvera DTP
 • lektura-korektura, revizija-prijepis, uređivanje, sinteza
 • primjena pravila kompozicije i grafičkog oblikovanja
  poštujući nacionalne kriterije
 • priprema i kontrola za tisak

Izdavačke usluge

 • Izdavanje
 • Lektura
 • Revizija
 • Leksičko usklađivanje
 • Stilsko usklađivanje
 • Provjera
 • Indeksacija

kontrola izgleda teksta

 • Poštivanje lokalnih pravila izgleda teksta
 • Poštivanje lokalnih pravila tipografije
 • Integracijski rad pod Quark XPRESSOM
 • Korekcije izgleda teksta prije puštanja u tisak
  integrirane u Adobe Acrobate Writer


Grafička povelja

 • Savjetovanje u definiranju lokalne ili internacionalne grafičke povelje
 • Nadzor poštivanja utvrđene grafičke povelje
Svaka država poštuje vlastite primjene u području oblikovanja i tipografije te ih je, radi ugleda Vašeg proizvoda u inozemstvu, važno poštivati. Kako bi smanjili troškove, možete tražiti savjet o definiranju međunarodne grafičke povelje.


Usluga dostupna za jezike podcrtane u sljedećoj tablici :

Za ostale jezike, koordiniramo partnerstvo sa odabranim lokalnim pružateljima usluga, ostajući pritom jedini jamci za pruženu uslugu.
 1. Si la vie avait une seconde édition, Comme je corrigerais les épreuves, Peasant Poet.
Categort:Usluge
Pogledi

Terra

Obračajući se agenciji Lingua Veritas, oslanjate se na zagarantiranu kvalitetu, potvrđenu od brojnih klijenata koji nam daju svoje povjerenje od 2001.

>>> Reference