• <multilanguagemanager_en>
 • <multilanguagemanager_fr>

Literarni prijevodi

Kvaliteta po najboljoj cijeni


« Je dis à tous les traducteurs de mes œuvres dans le monde,
soyez-moi infidèle pour m’être loyal »
Amos Oz*


Otkrijte razliku između literarnog i pragmatičkog prijevoda


Lingua Veritas je ponosna što može ponuditi talentirane suradnike za različite strane jezike u većini stručnih područja, od čiste književnosti do najteže znanosti..


LINGUA VERITAS, ljubav prema jezicima, strast prema jeziku
Zaljubljenici u književnost, naši literarni prevoditelji, često i sami autori, svakodnevno žive svoju strast i ljubav prema jeziku. Agencija vodi brigu oko najboljeg odabira prevoditelja za određeno djelo. Ugovor o literarnom prijevodu sadrži provjeru teksta, uređivanje, lekturu-korekturu.

Lokalizacija izdavačkih usluga (integracija, izgled teksta, tipografija) može biti određena, zasebno od ugovora o autorskim pravima.

Naziv « literarni prijevod » ne odnosi se na prevedeni sadržaj, nego na pravo vezano uz intelektualno vlasništvo, jer je prevedeno djelo komercijalizirano (knjiga, film, kazališni komad, dio skupnog djela).


Literarni prijevod predlaže se za svaki slučaj koji implicira komercijalno objavljivanje prevedenog djela:

 • djelo (bilo koja vrsta, od zbirke pjesama do praktičnog vodiča)
 • članak objavljen u časopisu, ili na plaćenim internet stranicama, bez obzira na područje, od marketinga do astrofizike
 • kazališni komad (za objavljivanje ili prikazivanje)
 • bilo koji audiovizualni dokument komercijalno orijentiran (film, dokumentarni film...), prijevod titlova, voice over ili komentar
 • video igra
 • bilo koja interaktivna prezentacija komercijalno orijentirana (cd-rom, dvd-rom...)


U slučaju da sumnjate u prirodu prijevoda koji želite predati, kontaktirajte nas


Zajamčene usluge

 • Prijevod je osiguran od strane visokokvalificiranog i iskusnog prevoditelja, dobrih literarnih osobina i visoke kulture za oba jezika (izvornog i ciljanog), a kod specijaliziranih prijevoda, svaki je prevoditelj profesionalno usavršen za traženo područje.
 • Svaki je prijevod provjeren, pročitan, štoviše pregledan od strane stručnjaka koji jednako vodi računa o stilu kao i točnosti sadržaja teksta.
 • Prije nego se prijevod isporuči, dokument se interno provjerava kako bi bili sigurni :

- da ništa ne nedostaje

- da su poštivani zahtjevi klijenta

- da je prijevod napravljen po uzoru na izvornik.

Izdavačka usluga često je predložena kao dodatak (integracija, izgled teksta i tipografija) Otkrijte naše izdavačke usluge lokalizacije.


 • Klijent može u roku od tjedan do mjesec dana (ovisno od količine teksta) tražiti novu obradu teksta ukoliko smatra da postoji neprihvatljiva učestalost pogrešaka tj. reviziju teksta ukoliko mu ne odgovara literarna kvaliteta.

Kako bi se izbjegla eventualna neslaganja bilo koja literarna usluga ugovorno će se izvršiti tek nakon besplatnog testa od 1 kartice ili plaćenog testa od 5 kartica (za velike količine teksta).


Ugovorno partnerstvo

Agencija nije u ovom slučaju davatelj usluga, već partner. Svako partnerstvo ima određeni ugovor. Sve klauzule su navedene u ugovoru.


Predloženi jezici

Vu les exigences requises pour ce type de travail, nous ne le proposons que pour les langues en gras, afin de pouvoir soigneusement sélectionner des auteurs de grande qualité et de garder un excellent contrôle sur chaque projet :________________
* «Svim prevoditeljima mojih djela u svijetu, rekao sam, budite mi nevjerni kako bi mi ostali lojalni »

Le 14 mars 2008, au Salon du livre à Paris, au micro d’Elise Chassaing du Journal de la culture d’Arte

Blog de P. Assouline concernant le chapitre tronqué dans une traduction anglaise de Amos Oz
________________
Pogledi

Terra

Obračajući se agenciji Lingua Veritas, oslanjate se na zagarantiranu kvalitetu, potvrđenu od brojnih klijenata koji nam daju svoje povjerenje od 2001.

>>> Reference