• <multilanguagemanager_en>
  • <multilanguagemanager_fr>

Glavna stranica

Bogatstvo riječi


Talijanski sam naučio da bih razgovarao s papom,
španjolski da bih razgovarao s majkom,
engleski da bih razgovarao s tetkom,
njemački da bih razgovarao sa svojim prijateljima,
a francuski da bih razgovarao sa samim sobom.

Karlo V - car Svetog Rimskog CarstvaAgencija višejezičnih resursa

Profesionalni prijevodi, znanstveni i tehnički prijevodi, ovjereni prijevodi, usmeni prijevodi, brzi prijevodi za interne potrebe, usluge turističkog vodiča! Od prijevoda do kontrole dizajna, preko jezičnog savjetovanja, Lingua Veritas agencija višejezičnih resursa nudi Vam široku paletu usluga.


Pogledi

Terra

Prevoditelji, tumači, profesionalni vodiči Lingua Veritas su odabrani samostalni djelatnici, zahvaljujući iznimnoj kvaliteti njihove usluge.

>>> Usluge